La secció Pantalla Trans se centra en la representació de la transsexualitat en el cinema de ficció i pretén també, amb el cinema documental, que ens aturem en els avenços, en termes de drets o de visibilització, d’alguns col·lectius concrets.

Son

Marta Nieto • Espanya